Ecoviable ingenierie a fost selectat de Strabag pentru proiectarea, furnizarea si punerea in functionare a unitatiilor de tratare ale deseurilor in localitatea malovat jud. mehedinti”

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi”

Consiliul Judeţean Mehedinţi implementează proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea  Sistemelor Integrate de Management al Deseurilor si Extinderea Infrastructurii de Management al Deşeurilor”, derulat începând cu data de 22.08.2013, cu finalizare la data de 31.12.2015, având o valoare de 97.094.421 lei, din care 72.620.476 lei valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi" are ca obiect implementarea unui sistem modern şi eficient de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, care să asigure protecţia mediului, respectarea legislaţiei europene şi creşterea nivelul serviciilor publice. Proiectul include:

  • Colectarea deşeurilor menajere din  gospodării, a deşeurilor din comerţ, industrii şi instituţii publice similare celor menajere, a deşeurilor din grădini şi parcuri, a deşeurilor din pieţe şi a deşeurilor stradale;
  • Transportul deşeurilor municipale colectate la cele 4 staţii de transfer ce urmează a fi construite, apoi la noul centru de management al deşeurilor de la Malovăţ. Aici deşeurile reciclabile colectate selectiv vor fi supuse unei noi sortări în vederea valorificării şi reciclării.
  • Obţinerea de compost din tratarea fracţiei umede (biodegradabile) la noua staţie din Malovăţ şi, în mod individual, în gospodăriile din mediul rural ;
  • Eliminarea reziduurilor la depozitul existent din Drobeta Turnu Severin şi închiderea a trei depozite neconforme existente.

Sursa: http://www.mehedintirecicleaza.ro/node/25